Vitaliteit is meer dan gezondheid 2

In deel 1 aandacht voor wat vitaliteit is en dat het veel verder gaat dan aandacht voor gezondheid. Vitaal zijn betekent een autonoom en waardevol leven leiden. Dat betekent dat je vitaliteitsbeleid een heel andere invalshoek krijgt. Een voorbeeld van hoe het kan. Bij een kinderdagverblijf (38 werknemers) wil de directie het verplichte Preventief Medisch Onderzoek voor de eerste keer laten uitvoeren. Geen standaard PMO gericht op lichamelijke gezondheid (bloeddruk, suikerspiegel, gewicht, cholesterol), maar een PMO gebaseerd op de eerder uitgevoerde risico inventarisatie (RI&E), oorzaken van verzuim in voorbije jaren en wensen van de medewerkers.

Uit onze analyse blijkt dat de grootste risico’s voor verzuim gelieerd zijn aan psychische arbeidsbelasting en veelvuldig tillen. De psychische component bestaat uit de toegenomen werkdruk (meer eisen vanuit wet- en regelgeving, groeiende organisatie, meer taken) veeleisende ouders en de werk-privéafstemming.

Het PMO is gericht op vitaliteit en psycho-sociale (arbeids)belasting, met daarnaast indien gewenst door de medewerkers aandacht voor fysieke problematiek en biometrische gegevens. Het wordt voorafgegaan door een informatie uurtje op een moment dat het voltallige personeel toch al bij elkaar is. Alle medewerkers krijgen hierbij (naast uitleg over de aanpak) het werkboek ‘ANDERS OVER LEVEN’ basisboek: een mooi vormgegeven werkboek over Levensvaardigheden, wat mensen aanzet tot nadenken over ‘Hoe is dat bij mij?’, ‘Hoe doe ik dat?’, ‘Ben ik daar tevreden mee?’, ‘Hoe zou ik het anders kunnen doen?’ en ‘Wat of wie zou mij daarbij kunnen helpen?’

Vervolgens kunnen de medewerkers zich opgeven om mee te doen. Het PMO bestaat uit het invullen van een vragenlijst o.a. gericht op de psychologische basisbehoeften autonomie, binding en erkenning (gebaseerd op de zelfdeterminatietheorie van Deci en Ryan). Naar aanleiding van de resultaten daarvan volgt een gesprek van een uur met een vitaliteitsprofessional, waarbij tevens de mogelijkheid bestaat om biometrische gegevens te laten meten en/of een beweegscan uit te voeren. Uiteindelijk neemt 75% van de medewerkers deel aan het onderzoek. Slechts 5% wil tijdens het gesprek ook biometrische metingen en 8% een beweegscan.

De resultaten uit het PMO worden in postervorm samengevat en gepresenteerd aan de medewerkers. Medewerkers zijn zeer toegewijd en betrokken.  Er heerst een groot gevoel van verbondenheid met belangrijke anderen (Binding). In het algemeen heeft men het gevoel het werk in de vingers te hebben (Erkenning). 80% bruist meestal van de energie om aan het werk te gaan, 85% beoordeelt de gezondheid als goed tot zeer goed. 21% voelt zich de afgelopen weken ‘soms’ kalm en rustig en dit is reden genoeg om te streven naar stressvermindering. 38% geeft aan zich meestal/ vaak/ voortdurend moe te voelen. Maar liefst 45% voelt zich verplicht te veel dingen te doen (op het werk én privé, beperking van het gevoel van autonomie). Mede veroorzaakt door te veel neventaken, de veranderende organisatie én perfectionisme/ faalangst, streven naar harmonie en geen nee durven zeggen! In drie individuele gevallen vindt doorverwijzing naar een hulpverlener plaats. Door bijna iedereen wordt ‘communicatie’ als verbeterpunt aangegeven.

De bijeenkomst waarin de resultaten van het PMO kort worden besproken wordt vervolgd  met het centraal stellen van de onderlinge communicatie: wat zijn de pijnpunten, welk pijnpunt gaan we uitdiepen en dat punt wordt in kleine groepen besproken aan de hand van de Jump methodiek, waarbij iedereen zelf stilstaat bij de eigen rol hierbij en wat men zelf aan verandering kan bijdragen.

Hierna volgt een enquête onder de medewerkers over het gewenste vervolg in de vorm van workshops. Ze kunnen hierbij hun vragen vanuit het PMO of vanuit het eerder uitgereikte boek ANDERS OVER LEVEN centraal stellen. Deze gaan komend voorjaar draaien. Zo wordt uiteindelijk een doorlopende lijn gecreëerd van risico-inventarisatie naar op maat gemaakte workshops waarbij de eigen inbreng en vragen in een veilige omgeving centraal staan. Prioriteiten (in dit geval communicatie) worden direct aangepakt, autonomie blijkt het grootste aandachtspunt te zijn en dit zal terugkomen in de nog te houden workshops. Op deze wijze komen we tot een vier-jaarlijkse cyclus die voor de organisatie én medewerkers in een continu proces veel oplevert.

We gebruiken onder andere analytische cookies om ons websiteverkeer geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Meer informatie over de verwerkte gegevens kunt u lezen in onze privacybeleid.

[X] Ik ga akkoord met bovengenoemd privacybeleid