Stress beïnvloedt gezond gedrag

Bij bijna 1400 mensen van een onderzoekscentrum werd het gezondheidsgedrag in kaart gebracht. Het risico op 6 gezondheidsgedragingen werd in kaart gebracht. Mensen werden volgens de gehanteerde definities en criteria in ‘risicovol’ ingedeeld als er nog geen intentie tot actie was om eventuele ongezonde leefpatronen te veranderen. Bij de baselinemeting was viel 23% in de risicogroep voor te hoog alcoholgebruik, 9,7% voor roken, 84,6% voor een ongezond eetpatroon, 71,1% voor te weinig beweging, 28,2% voor depressie en 35,7% voor een te hoog stressniveau.

Mensen die geen goede copingstijl hadden voor stress, vertoonden significant meer risicovol gezondheidsgedrag dan mensen die effectief met stress om kunnen gaan. Dit was ook te zien tijdens de interventie; mensen die goed leerden met hun stress om te gaan, verbeterden in die 6 maanden hun gezondheidsgedrag. Bij specifiekere analyses bleek dat dit met name (significante relatie) ging om voeding, beweging en depressieve klachten. Vooral het verband met voeding en beweging was sterk. Er was geen significant verband tussen stress en roken/alcohol.

Verder onderzoek is nodig, maar wat wel geconcludeerd kan worden is dat wanneer iemand het gezondheidsgedrag wil verbeteren, met name op het gebied van voeding en beweging, het van belang is te richten op het omgaan met stressklachten!

Bron: Psychfysio.nl 

We gebruiken onder andere analytische cookies om ons websiteverkeer geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Meer informatie over de verwerkte gegevens kunt u lezen in onze privacybeleid.

[X] Ik ga akkoord met bovengenoemd privacybeleid