Risicofactoren voor ontstaan van chronische nekklachten bij beeldschermwerk

Uit een onderzoek van Shahidi, B., Curran-Everett, D., Maluf, K.S. (2015) (Psychosocial, Physical, and Neurophysiological Risk Factors for Chronic Neck Pain: A Prospective Inception Cohort Study. J Pain. Sep 21.), blijkt dat bijna één op de vier kantoormedewerkers die minstens 23 uur per week achter een computer werkten,  in het eerste jaar chronische nekklachten ontwikkelde die beperkend waren in de dagelijkse activiteiten en minstens 3 maanden aanhielden. De meest duidelijke voorspellende factor bleek een depressieve stemming. Ook een slecht spieruithoudingsvermogen en beperkingen in de endogene pijn inhibitie waren risicofactoren voor het ontstaan van nekpijn. Catastroferen bleek in dit onderzoek geen risicofactor te zijn, hoewel die uit eerder onderzoek wel vaak naar voren komt. Wellicht speelt dit een belangrijkere rol bij het in stand houden van de klachten, dan bij de ontwikkeling ervan. Ook psychosociale werk-gerelateerde factoren, zoals tevredenheid over het werk en werkdruk, waren niet voorspellend, in tegenstelling tot andere literatuur. De auteurs suggereren dat nieuwe kantoormedewerkers gescreend kunnen worden op depressieve stemming, spieruithoudingsvermogen en pijninhibitie, om zo preventieve maatregelen te kunnen nemen tegen het ontstaan van chronische nekklachten.

Bron: Psychfysio Opleidingen, samenvatter Marjolein Steur

We gebruiken onder andere analytische cookies om ons websiteverkeer geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Meer informatie over de verwerkte gegevens kunt u lezen in onze privacybeleid.

[X] Ik ga akkoord met bovengenoemd privacybeleid