Relatie tussen roken en chronisch worden van rugpijn

Samenvatting van een interessante bespreking van een onderzoek in de nieuwsbrief van Psychfysio Opleidingen nummer 14 (2015):

Roken belangrijke voorspeller voor chronificatie van lage rugpijn

Roken is sterk geassocieerd met chronische lage rugpijn. Deze associatie is onafhankelijk van obesitas of activiteiten niveau. Het is echter nog niet bekend of deze relatie causaal is en of deze relatie relevant is voor pijnmanagement strategieën. Roken is sterk verslavend en daar zijn verslaving gerelateerde circuits bij betrokken. De auteurs stellen dat bij de overgang van subacute rugpijn naar chronische rugpijn voor een deel ook deze (verslavings) circuits betrokken zijn.

De auteurs onderzochten de proefpersonen op vijf momenten gedurende één jaar. Op die momenten werd de pijn opgemeten (VAS) en een functionele MRi van de hersenen gemaakt. De experimentele groep bestond uit deelnemers met subacute chronische lage rugpijn. Van de 123 deelnemers konden 68 het gehele jaar gevolgd worden. Deze groep bestond na één jaar uit deelnemers die nog steeds rugpijn hadden (n=38) en deelnemers die (min of meer) hersteld waren (N=30). Deze groep had meer dan 20% reductie in rugpijn.

Resultaten

De rook status van de deelnemers met subacute rugpijn tijdens baseline voorspelt wie na één jaar wel of geen chronische lage rugpijn heeft ontwikkeld (accuratie 0,62). Het risico op het ontwikkelen van chronische lage rugpijn was 3,12 keer verhoogd (odds ratio). Als men de rookstatus combineerde met de affectieve status en medicatie gebruik steeg de accuraatheid van de voorspelling naar 0,82. Het effect van roken op chronificatie verliep in belangrijke mate via toename in synchronisatie tussen NAc en de mPFC. Bij degene die met roken stopten tijdens de onderzoek periode nam de functionele connectiviteit tussen NAc en MPC af. Dit suggereert dat stopen met roken het chronicifatie proces misschien kan verminderen.

Opmerking samenvatter Peter van Burken

Dit onderzoek onderstreept het belang om aandacht te hebben voor rookgedrag van de pijnpatiënt. Het is een belangrijke voorspeller, samen met affectieve status en medicatie gebruik) voor het ontwikkelen van chronische pijn. De overgang van subacute lage rugpijn naar chronisch lage rugpijn is een ernstige zaak. Daardoor ontstaat ernstig chronisch lijden bij de patiënt en tegelijkertijd ontstaan aanzienlijke sociaal-economische kosten. Als roken inderdaad een belangrijke factor is in het chroniciteitsproces moet dit veel prominenter door de fysiotherapeut aangepakt worden en ondersteund worden vanuit het KNGF. Enkele fysiotherapeutisch gerelateerde samenvattingen op het gebied van roken en stoppen met roken zijn:

Bron: Petre, B., Torbey, S., Griffith, J. W., De Oliveira, G., Herrmann, K., Mansour, A., . . . Apkarian, A. V. (2015). Smoking increases risk of pain chronification through shared corticostriatal circuitry. Hum Brain Mapp, 36(2), 683-694.

We gebruiken onder andere analytische cookies om ons websiteverkeer geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Meer informatie over de verwerkte gegevens kunt u lezen in onze privacybeleid.

[X] Ik ga akkoord met bovengenoemd privacybeleid