Instrumenten

Vitacheck

De vitacheck is een digitale vragenlijst en geeft snel inzicht in de vorm van een persoonlijk vitaliteitsweb. Het laat zien hoe het zit met de psychologische basisbehoeften autonomie, binding en competentie en brengt ervaren gezondheid en levenskwaliteit in beeld. Een goed uitgangspunt om te werken aan meer vitaliteit. Vitaliteit staat voor een energiek, krachtig en autonoom leven. Hier kan iedereen baat bij hebben, ook als je heel gezond bent. Het gaat namelijk over meer uit het leven halen!

Staat iemand in de overleefstand? Dan zal eerst aan oorzaken gewerkt moeten worden vóór er aandacht kan zijn voor gedragsverandering.

Voor organisaties is het mogelijk om een vitaliteitsweb te laten maken op afdelings- en op organisatieniveau. Hoe vitaal zijn jouw medewerkers?

Effecten van interventies kunnen vastgesteld worden door het instrument in te zetten bij een voor- en nameting.

Interesse in de Vitacheck? Klik hier en download meer informatie! Mail en je krijgt een persoonlijke link om uit te proberen!

GBA (Gedrags- en houdingspatroon Arbeid) 

Snel meer zicht op gezondheidsrisico’s als gevolg van de houding ten opzichte van werk. Wie loopt kans op een burn-out? Wie maakt een terugtrekkende beweging en wie doet alles tè?

De GBA is een vragenlijst met 66 vragen. De gemiddelde afnametijd bedraagt 12 minuten. De vragenlijst bevat uitspraken met betrekking tot gedrag, instelling en houding in relatie tot werk. Mensen geven vorm aan hun belastbaarheid door de manier waarop zij hun werk benaderen. Is de uitvoering van het werk verbonden met welbevinden, of wordt het werk als belastend en misschien ziekmakend ervaren? Is de beleving van het werk gezondheidsbevorderend? Of zijn er interventies nodig? En moeten die dan gericht zijn op over- en onderbelasting en factoren in het werk? Of meer op de gedragspatronen van de persoon, die uiteindelijk tot burn-out kunnen leiden??

Gezondheidsrisico’s kunnen zo in een vroeg stadium herkend worden en er kunnen preventieve maatregelen worden afgeleid. Om zo uitval door ziekte en alle mogelijke materiële en immateriële kosten daarvan te voorkomen. Langdurige uitval brengt altijd organisatorische, administratieve, financiële en zeker ook gevoelsmatige gevolgen met zich mee.

Uitkomsten zijn allereerst te gebruiken in het kader van persoonsgerichte interventies (ondersteuning, coaching, supervisie). Daarnaast kan de test ook ingezet worden om op organisatieniveau het gevaar van uitval in kaart te brengen.

Werkenergieanalyse® 

Geef werknemers inzicht in de taken die hun energie opleveren en handvatten bij het aanpakken van zaken die energie kosten en belemmerend werken.

Of krijg zicht op organisatie- of afdelingsniveau op energie- en stressbronnen.

De Werkenergieanalyse bestaat uit een vragenlijst op het gebied van bevlogenheid en vitaliteit. De vragenlijst kan online door de medewerker zelf worden ingevuld. Wanneer alle vragen zijn beantwoord, ontvangen zowel de medewerker als zijn persoonlijke coach per mail een persoonlijke rapportage. Aansluitend volgt een coachgesprek waarbij de medewerker inzicht krijgt in zijn persoonlijke energie- en stressbronnen, op zowel organisatie- als functieniveau. Hij/zij gaat verbanden zien en leert oplossingsgericht denken, waardoor de eigen regie gestimuleerd wordt. In een persoonlijk prioriteitenplan worden concrete acties vastgelegd.

Mogelijke doelen van de werkenergieanalyse:

  • Verbeteren van energiebalans, tevredenheid en motivatie
  • Inventarisatie overtuigingen en gedragspatronen
  • Haalbare doelen leren stellen en keuzes te maken
  • Doelgericht sturen van jouw carrière
  • Formuleren van ontwikkelings- en opleidingsbehoefte

Kosten: mede afhankelijk van aantallen; afname en intakegesprek € 345 excl. BTW, volgende begeleidingsgesprekken indien nodig € 75 per uur excl. BTW

Beweegscan / Voedingsanalyse

Afhankelijk van de vraag kunnen we vele aanvullende instrumenten inzetten:

  • een beweegscan om afwijkingen in het beweegpatroon op te sporen, om zo slijtage en ontstaan van blessures te voorkomen
  • gestandaardiseerde voedingsanalyse, om het voedingspatroon grondig onder de loep te nemen, inclusief meting BMI en buikomvang
  • fysieke voortgangstesten, zoals de zes minuten looptest, single leg hop test, Mc Cardle steptest.

Melba/Ida

Krijg zicht op functie-eisen én op daadwerkelijke capaciteiten van medewerkers.

Het matchingsinstrument Melba levert een analyse van uw wensen en functie-eisen én van de capaciteiten van uw medewerkers op. Waarna door matching bekeken kan worden of er sprake is van over- of onderbelasting: is aanpassing nodig, of is extra begeleiding nodig? Deze werkwijze is vooral geschikt voor functies tot en met MBO-niveau. Het past ook binnen Disability Management: zijn er binnen uw bedrijf banen te creëren voor mensen met een beperking? Of kan die ene medewerker na zijn ongeluk nog wel terug naar zijn oude functie? Met de handelingsvaardigheidstoetsen uit de Ida koffer wordt zichtbaar wat iemand (nog) kan.

Om als bedrijf stappen te zetten, moeten werknemers willen lopen!

We gebruiken onder andere analytische cookies om ons websiteverkeer geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Meer informatie over de verwerkte gegevens kunt u lezen in onze privacybeleid.

[X] Ik ga akkoord met bovengenoemd privacybeleid