Leefstijlcoaching, lifecoaching of vitaliteitscoaching?

Vitaliteit versus leefstijl
Mensen hebben fysieke en emotionele basisbehoeften. Als er niet in deze basisbehoeften wordt voorzien dan is men meer bezig met overleven dan met leven. Gezondheid heeft een minder hoge prioriteit als men bezig is met overleven. Het is veel lastiger om voor jezelf te zorgen als je arm, eenzaam of onzeker bent of als je niet verder kunt kijken dan de eerst volgende deadline. In een leefstijlaanpak (gericht op gedrag m.b.t. gezondheid) worden dit soort zaken niet eerst aangepakt. In een vitaliteitsaanpak wordt juist bekeken of je (voor sommige zaken) aan het overleven bent en dat krijgt dan prioriteit. Pas als men eenmaal leeft is er ruimte voor andere zaken, namelijk meer leven. Voor de een is het ontdekken en actief aan de slag met passie. Voor de ander is dat juist meer zin geven aan hetgeen ze al doen of willen. Een vitaliteitsaanpak is gericht op het vinden van stressoren die zorgen voor een overleefstand en het managen ervan, zodat men vervolgens een richting kan vinden die bij de persoon past om meer te leven.

Vitaliteit versus lifecoachen
Met lifecoachen wordt gestreefd naar het behalen van persoonlijke doelen, waarin obstakels worden gevonden en geëlimineerd, om je leven vorm te geven. Vitaliteit heeft dan ook meer affiniteit met lifecoachen dan leefstijlcoachen. Toch zijn er verschillen. Lifecoachen is sterk gericht op een doel, terwijl we bij vitaliteit veel meer bezig zijn met het aanleren van basisvaardigheden om je leven vorm te geven, ook nog bij afwezigheid van een doel. Het zijn de vaardigheden die je moeten helpen navigeren in deze wonderlijke en verwarrende nieuwe wereld. Er wordt gekozen voor een veel breder fundament, wat je helpt om ook in de toekomst keuzes te maken die bij je passen. Een belangrijk onderdeel daarvan is begrijpen hoe je eigen lichaam werkt, een cruciaal onderdeel waar lifecoaches zelden kennis van hebben. Het is werken vanuit een psychoneurobiologisch model, waarmee je meer grip krijgt op focus, pijn en angst. Juist dit breder fundament maakt de vitaliteitsaanpak zoveel meer dan lifecoachen.

Verkennen, veranderen en volhouden
Als men meer meester wil zijn van het eigen leven, uit de overlevingsstand wil kruipen en daarmee meer uit het leven wil halen, dan zal het betekenen dat iemand actie onderneemt. Het vereist dat men verandert en veranderen verloopt net als het leven zelf wat grillig. In een vitaliteitsaanpak kunnen we iemand helpen om daar meer grip op te krijgen door eerst te ontdekken wat iemand wil. De meeste mensen weten niet wat ze willen, ze weten alleen wat ze kennen. Gerichte gesprekstechnieken en een systematische aanpak dragen bij aan het ontdekken wat iemand echt wil. Vervolgens moet er iets veranderen en het betekent dat we te maken hebben met vaardigheden om te helpen met veranderen van bijvoorbeeld ongewenste gewoontes. Als laatste is het belangrijk om te begrijpen dat een doel doorgaans bereikt wordt als je het volhoudt. Ook dat vereist vaardigheden, waarin iemand zichzelf kan blijven motiveren en veerkrachtig kan blijven door doelen te internaliseren. De meest recente inzichten in de gedragswetenschappen worden gecombineerd met een systematiek die niets aan het toeval overlaat. Een vitaliteitsaanpak is helpen met verkennen, veranderen en volhouden.

Vitaliteitstrajecten worden niet vergoed vanuit de zorgverzekering en wij als vitaliteitsspecialisten kiezen er ook nadrukkelijk voor om dat niet te willen. Een individuele aanpak op maat is noodzakelijk. Gelukkig worden trajecten meestal door werkgevers vergoed, of hebben mensen een individueel loopbaanbudget wat ze in kunnen zetten. Gemiddelde duur van een traject? 5 bijeenkomsten!

We gebruiken onder andere analytische cookies om ons websiteverkeer geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Meer informatie over de verwerkte gegevens kunt u lezen in onze privacybeleid.

[X] Ik ga akkoord met bovengenoemd privacybeleid